De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex - Resultaten enquête voorjaar 2009

Leen Bas, Sonia Lenders, Dirk Van Gijseghem

Voorjaar 2009

Rapport, 4 bladzijden (2,4 MB, 19 mei 2009)

Zoals verwacht duikt de conjunctuurindex van het voorjaar 2009 verder onder de nullijn. De daling van de landbouwprijzen en de economische crisis wegen op de landbouwsector.In het vorige halfjaar werd deze trend al zichtbaar, toen werd een index van -9 genoteerd en lagen vooral de stijgende kosten voor energie en andere inputs samen met de afnemende landbouwprijzen aan de basis.

Begin 2009 zijn weliswaar de kosten voor inputs afgenomen maar de economische crisis met een verminderde vraag en verder afnemende landbouwprijzen duwen de index naar -22. De meeste deelsectoren, behalve groenten en fruit onder glas en groenten in open lucht, maken een neerwaartse beweging verder onder de nullijn en volgen hiermee de trend van de algemene conjunctuurindex.

Deze zesmaandelijkse conjunctuurbarometer werd specifiek ontwikkeld om inzicht te krijgen in de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen van de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Dit is het rapport van de vijfde enquêteronde gehouden in het voorjaar van 2009 (september) bij de bedrijven die deel uitmaken van het Vlaams Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

De uitgebreide methodologische beschrijving en de voorgaande zesmaandelijkse rapporten kunnen eveneens teruggevonden worden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bas L., Lenders S. & Van Gijseghem D. (2009) De Vlaamse Landbouwconjunctuurindex - Resultaten enquête voorjaar 2009, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be