Energieverbruik in de Vlaamse landbouwsector 1990-2007, Nieuwe methode en resultaten

Sonia Lenders (AMS), Kaat Jespers (VITO)

September 2009

Rapport, 25 bladzijden (362 kB, 7 oktober 2009)

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek berekent jaarlijks in opdracht van de Vlaamse overheid de energiebalans voor Vlaanderen. Het VITO maakt hiervoor gebruik van bestaande statistieken, enquêtes, rapporteringen door bedrijven (industrie, tertiaire sector, transformatiesector) en allerlei modellen. De toegepaste methoden worden indien mogelijk voortdurend geactualiseerd en verbeterd.

Zo zal vanaf 2007 het energieverbruik van de landbouwsector deels berekend worden via het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) beheerd door de afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij. Het LMN is een representatieve steekproef van een 750-tal landbouwboekhoudingen dat sinds 2005 naast de bedrijfseconomische boekhoudgegevens ook milieugegevens verzamelt, waaronder het energieverbruik. Via extrapolatie van de steekproefresultaten kan het energieverbruik van de totale Vlaamse landbouwsector worden geschat. Het resultaat uit LMN wordt overgemaakt aan VITO, dat het verder aanpast en aanvult met energiecijfers over WKK, hernieuwbare brandstoffen, zeevisserij, bosbouw en groenvoorziening.

In deze studie wordt eerst de gebruikte databron (LMN) omschreven en de term Warmtekrachtkoppeling toegelicht. Vervolgens wordt de nieuwe berekeningsmethode stap voor stap uitgelegd. Het laatste hoofdstuk geeft de resultaten weer, waarbij het totale energieverbruik van de Vlaamse landbouwsector ook verder wordt opgedeeld naar de afgebakende energiedragers en deelsectoren. Het jaar 2007 wordt berekend volgens de nieuwe en oude methode, tegelijkertijd een manier om de nieuwe methode te evalueren. Ten slotte wordt de evolutie voor de periode 1990-2007 getoond om bepaalde trends na te gaan.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Lenders S. & Jespers K. (2009) Energieverbruik in de Vlaamse landbouwsector 1990-2007, nieuwe methode en resultaten, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be