Handel in toeslagrechten en premierechten voor zoogkoeien: campagne 2007

Joeri Deuninck

Januari 2009

Rapport, 21 bladzijden (290 kB, 16 januari 2009)

Het overgrote deel van de rechtstreekse steun is sinds 2005 ontkoppeld. De ontkoppeling gebeurt door middel van de bedrijfstoeslag. Die bestaat uit en wordt toegekend via een aantal toeslagrechten. Die toeslagrechten kunnen verhandeld worden. Indien toeslagrechten gedurende drie opeenvolgende jaren niet geactiveerd worden, vervallen ze aan de nationale reserve. 2007 is het eerste jaar dat dit kon gebeuren. Net zoals voor de toeslagrechten zijn voor de – nog steeds gekoppelde – zoogkoeienpremie individuele rechten per landbouwer toegekend. Die premierechten kunnen eveneens verhandeld worden. In geval van niet-gebruik vervallen ze aan de Vlaamse reserve.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een analyse van de verhandeling van toeslagrechten (inclusief overdracht aan de nationale reserve) en de verhandeling van premierechten voor zoogkoeien (inclusief overdracht aan de Vlaamse reserve) voor de campagne 2007 in Vlaanderen. Dit gebeurt op basis van data uit de gegevensbank van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. De bedrijven worden onderverdeeld volgens de grootte (aantal en waarde van de toeslagrechten en premierechten voor zoogkoeien), volgens de leeftijd van de bedrijfsleider en volgens de provincie.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Deuninck J. (2009) Handel in toeslagrechten en premierechten voor zoogkoeien: campagne 2007, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be