Indicatoren voor het opvolgen van de hoge natuurwaarden op landbouwgrond in het kader van de PDPO-monitoring. Een verkennende analyse.

Sylvie Danckaert, Koen Carels, Dirk Van Gijseghem, Maarten Hens (INBO)

September 2009

Studie, 43 bladzijden (1,7 MB, 26 oktober 2009)

Summary in English / Résumé en français

De afdeling Monitoring en Studie heeft samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een studie opgemaakt over landbouwgrond met hoge natuurwaarden, het zogenaamde High Nature Value Farmland (HNVF). HNVF wordt gedefinieerd als “die gebieden waar landbouw het belangrijkste (en meestal dominante) landgebruik is en waar landbouw of geassocieerd is met een hoge soorten- of habitatdiversiteit, of de aanwezigheid van soorten op Europees, nationaal of regionaal niveau ondersteunt, of beide”.

Volgens de strategische richtlijnen van de Europese Commissie zijn de landbouwgronden met hoge natuurwaarden prioritaire gebieden voor plattelandsontwikkeling. De commissie stelt eveneens dat de HNVF-indicator van belang is voor het evalueren van de impact van de as 2-middelen (agromilieumaatregelen) tot een van de Europese prioriteiten, in het bijzonder “biodiversiteit en het behoud en de ontwikkeling van land- en bosbouwsystemen met hoge natuurwaarde en traditionele agrarische landschappen”. Volgens de commissie is de ontwikkeling van een werkbare HNVF-indicator een essentieel gereedschap voor de evaluatie van de impact van de PDPO-programma’s. Vanuit het European Evaluation Network for Rural Development worden de lidstaten dan ook aangespoord om werk te maken van een HNVF-impactindicator.

De studie van AMS en INBO is een verkennende analyse voor een baseline-indicator met wetenschappelijk onderbouwde criteria voor wat al dan niet als HNVF kan worden beschouwd.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Danckaert S., Carels K., Van Gijseghem D. & Hens M. (2009) Indicatoren voor het opvolgen van de hoge natuurwaarden op landbouwgrond in het kader van de PDPO-monitoring. Een verkennende analyse, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 
 
 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be