Juridisch-wetenschappelijke toestand van blijvend grasland in Vlaanderen in het kader van de randvoorwaardenregeling

Sylvie Danckaert, Koen Carels & Dirk Van Gijseghem

November 2008

Studie, 61 bladzijden (3,9 MB, 13 februari 2009)

Sinds 2005 kreeg ongeveer een kwart van het landbouwareaal in Vlaanderen het kenmerk ‘blijvend grasland’. De verplichting tot behoud van het blijvend grasland bestaat ondertussen vier jaar en vastgesteld wordt dat de ratio blijvend grasland ten opzichte van de totale landbouwoppervlakte lichtjes daalt.

De studie probeert deze daling te verklaren en onderzoekt de wetenschappelijk-ecologische, juridische en beheerstoestand van het blijvend grasland in Vlaanderen door middel van GIS-analyse. Er wordt nagegaan wat de biologische waarde van de graslanden is, welke in erosie- en overstromingsgebieden liggen, welke gelegen zijn in gebieden die in het natuur- en landschapsdecreet gebiedsgericht benaderd worden en in welke mate het grasland natuurgericht wordt beheerd. Er wordt nagegaan welke informatie uit de kaarten gehaald kan worden om het behoud van blijvend grasland beter toe te spitsen op het behoud van ecologisch waardevolle graslanden.

De gegevens van de Eenmalige Perceelsregistratie van het Agentschap voor Landbouw en Visserij in combinatie met andere beschikbare kaartgegevens in Vlaanderen bieden de mogelijkheid om de toestand van het blijvend grasland gedetailleerd te onderzoeken.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Danckaert S., Carels K. & Van Gijseghem D. (2008) Juridisch–wetenschappelijke toestand van blijvend grasland in Vlaanderen in het kader van de randvoorwaardenregeling, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be