Land - en tuinbouw in Vlaanderen 2009. Landbouwindicatoren in zakformaat

December 2009

 Zakboekje, 91 bladzijden (19,9 MB, 2 december 2009)

Land- en tuinbouw in Vlaanderen 2009. Landbouwindicatoren in zakformaat stelt de Vlaamse land- en tuinbouwsector voor aan de hand van een 70-tal figuren, kaarten en tabellen. Samen met het uitgebreide Landbouwrapport (LARA) is deze tweejaarlijkse publicatie uitgegroeid tot een vaste waarde in de beschrijving van de landbouwsector.

Landbouwindicatoren in zakformaat is aan zijn vijfde uitgave toe. In vergelijking met vorige edities zijn er heel wat nieuwigheden. Het formaat is groter geworden. Het actuele cijfermateriaal is aangevuld met een beknopte toelichting. Het Landbouwmonitoringsnetwerk, een representatieve steekproef van een 750-tal Vlaamse landbouwboekhoudingen, diende als bron voor heel wat gegevens. Het zakboekje verruimt zijn blik naar de landbouw in de EU en het gehele agrobusinesscomplex. De analyse door middel van kaarten bereikt een grotere diepgang.

In het zakboekje komen economische, structurele, sociale en milieu-indicatoren aan bod. Ook het landbouwbeleid krijgt de nodige aandacht. Gezien het groeiende belang van Europa wordt de Vlaamse landbouw in Europees perspectief geplaatst en vergeleken met de landbouwsector in onze buurlanden. In de publicatie zijn de meest recente beschikbare gegevens opgenomen, afkomstig van diverse databanken, zowel binnen de Vlaamse overheid (verschillende afdelingen van het beleidsdomein Landbouw en Visserij, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij) als erbuiten (Eurostat, Federale Overheidsdienst Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie).

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Platteau J. & Van Bogaert T. (reds.) (2009) Land- en tuinbouw in Vlaanderen 2009. Landbouwindicatoren in zakformaatDepartement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 
 
 
 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be