Landbouw en ondernemerschap

Anne Vuylsteke, Koen Carels, Dirk Van Gijseghem & Dirk Bergen

Augustus 2009

Landbouw en ondernemerschap

Landbouwers worden vandaag steeds weer geconfronteerd met veranderingen in de omgeving van hun bedrijf. Het Europese landbouwbeleid wordt stelselmatig hervormd, de maatschappelijke vragen ten opzichte van landbouw evolueren en er moet rekening gehouden worden met de schaarse beschikbaarheid van productiemiddelen. Het is dan ook niet langer voldoende dat een bedrijfsleider de juiste beslissingen neemt in verband met de productieprocessen en het bedrijfsbeheer, maar hij moet ook steeds meer marktgericht gaan denken en zo een echte ondernemer worden.

De kennis van agrarisch ondernemerschap is op dit moment echter zeer beperkt. Het doel van dit rapport is dan ook om een overzicht te geven van de bestaande literatuur en het concept zo een meer concrete invulling te geven. We vertrekken daarbij van het uitgangspunt dat ondernemers opportuniteiten in hun omgeving herkennen en benutten en zo toegevoegde waarde kunnen creëren voor het bedrijf.

Ondernemerschap in de landbouw wordt dan beïnvloed door drie factoren. Binnen de externe omgeving kan onderscheid gemaakt worden tussen de markt en de veranderingen in het beleid enerzijds en de veranderingen in de maatschappelijke omgeving anderzijds. De interne factoren worden bepaald door de beschikbare productiemiddelen, het productieproces, de bedrijfsorganisatievorm en de ondernemersvaardigheden van de bedrijfsleider. De strategie is dan het resultaat van de afweging tussen de sterkten en zwakten van zowel de externe als de interne factoren.

De beschrijving van het concept agrarisch ondernemerschap is echter een eerste stap. Als we in de toekomst ook ondernemerschap in land- en tuinbouw willen gaan stimuleren, moeten we ook zicht hebben op de huidige graad van ondernemerschap in de sector. Hiervoor is op dit moment echter nog geen geschikt instrument beschikbaar.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vuylsteke A., Carels K., Van Gijseghem D. & Bergen D. (2009) Landbouw en ondernemerschap, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be