Productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw 2009

Els Bernaerts, Els Demuynck en Jonathan Platteau

December 2009

 Rapport, 10 bladzijden (127 kB, 22 december 2009)

Summary in English / Résumé en français

Het jaar 2009 wordt gekenmerkt door een historisch laag globaal inkomen in de land- en tuinbouw. De netto toegevoegde waarde per arbeidseenheid bedraagt 21.941 euro. Deze waarde is ten opzichte van 2008 gedaald met 2,5% en ten opzichte van 2007 met 33,2%. Na het op landbouwvlak zeer geslaagde jaar 2007 hebben de Vlaamse land- en tuinbouwers al twee jaar te kampen met een zeer laag inkomen. In 2008 was dit te wijten aan de hoge kosten voor o.a. veevoeders, meststoffen en energie. In 2009 bleef de prijsvorming van een groot aantal land- en tuinbouwproducten ondermaats.

De eindproductiewaarde van de verkoopsactieve Vlaamse land- en tuinbouwsector in 2009 wordt geraamd op 4.483 miljoen euro of een forse daling t.o.v. 2008 (-9,3%). Bij alle sectoren is de productiewaarde neerwaarts bijgesteld, maar de daling is het grootst bij de veeteeltsector.

De veeteelt is in Vlaanderen de belangrijkste subsector (60,1% van de totale eindproductiewaarde), met als drie voornaamste producten varkens- en rundvlees en melk. In 2009 bedraagt de globale waarde van de veeteeltproducten 2.696 miljoen euro of een vermindering met 10,1% ten opzichte van 2008. Met uitzondering van de status quo bij het rundvlees en eieren, is de daling merkbaar in alle subsectoren. De omzetwaarde van de zuivelsector werd het sterkst neerwaarts bijgesteld (-29,3%).

De productiewaarde van de tuinbouwproducten wordt geraamd op 1.388 miljoen euro of een vermindering met 7,9%. De daling manifesteert zich bij de 3 deelsectoren (groenten -8,8%, fruit -11,8% en sierteelt -4,0%). De tuinbouw neemt 31,0% van de totale productiewaarde voor zijn rekening, met groenten als grootste sector.

De akkerbouw is voor Vlaanderen qua productiewaarde minder belangrijk. Het aandeel ervan in de eindproductiewaarde bedraagt 8,9%. In 2009 bedraagt de waarde van de akkerbouwproducten 399 miljoen euro of een vermindering met 8,7% ten opzichte van 2008.

Het intermediair verbruik daalt (-10,8%), maar blijft op een zeer hoog niveau (3.373 miljoen euro). Opvallend in 2009 is de sterke daling van de kosten voor veevoeders, energie en meststoffen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bernaerts E., Demuynck E.& Platteau J. (2009) Productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw 2009Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 
 
 
 
 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be