Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen 2007-2013, Jaarverslag 2008

Michael Van Zeebroeck, Koen Carels, Vincent Samborski, Sylvie Danckaert

juni 2009

Rapport, 108 bladzijden (5,2 MB, 30 juni 2009)

Summary in English / Résumé en français 

Het Jaarverslag 2008 van het Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO 2007-2013) bevat een pak cijfermateriaal over de eerste twee jaar van uitvoering van het programma.

Een belangrijk deel van het jaarverslag bestaat erin de vooruitgang van het programma te meten aan de hand van een EU-indicatorenset. De indicatoren liggen op het financiële gebied, het outputgebied (bv. het aantal gesteunde landbouwers) en op het gebied van de resultaten (bv. aantal landbouwers die een diploma of certificaat behaald hebben).

In totaal waren er in 2008 110 miljoen euro overheidsuitgaven voor het programma. Voor de twee eerste jaren van uitvoering van PDPO II komt dat neer op 197 miljoen euro. Dit bedrag is 29,5% van het geplande budget voor de volledige programmaperiode. De uitgaven in 2008 zijn als volgt verdeeld over de verschillende assen: As 1 (verbetering van het concurrentievermogen van de landbouwsector): 70,2%, As 2 (verbetering van het milieu en het platteland): 22,4%, As 3 (de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie): 7,0% en As 4 (Leader): 0,5%.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Zeebroeck M., Carels K., Samborski V. & Danckaert S. (2009) Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013, Jaarverslag 2008, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be