Rentabiliteitsrapport Land- en Tuinbouw 2007

Els Bernaerts, Tom Coulier, Els Demuynck

Maart 2009

 Rapport, 89 bladzijden (787 kB, 12 maart 2009)

Dit jaarverslag is een technisch-economische analyse van de land- en tuinbouwactiviteit in Vlaanderen. De resultaten voor boekjaar 2007 zijn gebaseerd op de boekhoudingen van 659 Vlaamse land- en tuinbouwuitbatingen.
Uit het rapport blijkt dat de rentabiliteit van de Vlaamse landbouw er in 2007 op achteruit ging. De vergoeding voor de familiale arbeid daalde met 15% tegenover 2006, en bedraagt nog 67% van het vergelijkbaar inkomen.
De melkveehouderij en de akkerbouwsector zetten in 2007 een sterk resultaat neer, de varkenshouderij en de vleesveehouderij kwamen als zwakkere specialisaties naar voren.
Gemiddeld gezien verbeterde het inkomen van de tuinbouw in 2007. Deze stijging was bijna volledig te danken aan een sterke prestatie van de fruitsector. Het inkomen op de groentebedrijven en de sierteeltbedrijven daalde. Het arbeidsinkomen per voltijdse arbeidskracht kwam op 79% van het vergelijkbaar inkomen.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bernaerts E., Coulier T. & Demuynck E. (2009) Rentabiliteitsrapport Land- en tuinbouw 2007, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be