Steekproefplan voor het Landbouwmonitoringsnetwerk voor het boekjaar 2010. Methodiek en resultaten.

Ester Van Broekhoven en Nicole Taragola (ILVO)

December 2009

Paper, 35 bladzijden (532 kB, 17 december 2009)

De doelstelling van het Europese landbouwboekhoudnet (EU-FADN) is het verzamelen van gegevens voor de bepaling van de inkomens en voor de analyse van de activiteiten op landbouwbedrijven. Elke lidstaat van de Europese Unie is verplicht gegevens aan te leveren aan het EU-FADN. Voor het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de totale steekproefgrootte door het EU-FADN vastgelegd op 720 bedrijven. Gegevens voor het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verzameld via het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), dat beheerd wordt door de afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Vóór elk boekjaar wordt er, op vraag van de Europese Commissie, een steekproefplan opgesteld voor het LMN. De steekproef is gestratificeerd volgens clusters van bedrijfstypes en clusters van economische grootteklassen. Het steekproefplan is het resultaat van een combinatie van optimale en proportionele allocatie. In dit rapport wordt de berekening van het steekproefplan voor het boekjaar 2010 besproken. Door de invoering van een nieuwe Europese typologie op basis van de standaard outputs (SO) in plaats van de bruto standaard saldi (BSS), zijn er grote verschillen tussen het steekproefplan voor het boekjaar 2010 en de steekproefplannen van voorgaande boekjaren.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Broekhoven E. & Taragola N. (2009) Steekproefplan voor het Landbouwmonitoringsnetwerk voor het boekjaar 2010. Methodiek en resultaten, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be