Vissen met quota – Belgische zeevisserij

Jan Adriansens

Februari 2009

Rapport, 52 bladzijden (401 kB, 25 juni 2009)

Welke beslissingen blijven er over voor een Vlaams visserijbeleid? Voor de visserij in de Europese wateren is er voor de lidstaten en de Europese Commissie een gedeeld Europees beheer van de visbestanden. Vlaanderen past de afspraken en de regels van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid strikt toe in de optimalisatie van de toegekende quota en probeert het beste te halen uit de overige Europese regels.

In België worden er regelmatig proefballonnen opgelaten om een individueel quotasysteem toe te passen. Onze vissers verkiezen nog altijd met een grote meerderheid het Belgische collectieve benuttingssysteem omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit voor hen de beste visserijmogelijkheden biedt, wat in de ogen van de ecologische gemotiveerde toeschouwers wellicht bijdraagt tot het niet halen van de beoogde visserijbeperkingen. Vissen met quota blijft voor problemen zorgen.

Dit rapport geeft een overzicht van de doelstellingen en de maatregelen van het Europese visserijbeleid. Bovendien besteedt het aandacht aan de geschiedenis van de visserij in het kader van de zeerechten. Ten slotte volgt een beschrijving van de invulling van de regelgeving in België met aandacht voor het probleem van de individuele quota.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Adriansens J. (2009) Vissen met quota – Belgische zeevisserij, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

 

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be