Vlaamse bruto standaardsaldi voor de gewassen en de veehouderij (2000-2005)

Roger De Becker, Joost D’Hooghe & Peter Mortier

Januari 2009

Paper, 91 bladzijden (11,2 MB, 3 februari 2009)

De Communautaire classificatie, ingevoerd met de Beschikking van de Commissie 78/463/EEG, is gebaseerd op bruto standaardsaldi (BSS). Deze classificatie deelt de landbouwbedrijven in volgens technisch-economische gerichtheid en economische dimensie. De wijzigingen aangebracht in de Beschikking 85/377/EEG en de recentere wijzigingen hebben geen invloed gehad op de classificatieprincipes: de BSS vormen nog steeds de basis van de classificatie.

Voor de regionalisering van het landbouwbeleid in 2002 werd voor België één set van bruto standaardsaldi berekend. Sinds de regionalisering wordt België onderverdeeld in drie streken, Vlaanderen, Wallonië en Brussel, en worden voor Vlaanderen en Wallonië afzonderlijke sets van bruto standaardsaldi bepaald.

Door de inwerkingtreding van Verordening van de commissie 2008/1242/EG wordt een nieuwe classificatie van landbouwbedrijven ingesteld die niet langer gebaseerd is op bruto standaardsaldi (BSS) maar op standaard opbrengsten (SO). Deze Verordening stelt als overgangsbepaling dat de BSS “2004” berekend worden als gemiddelde van de saldi van slechts drie opeenvolgende boekjaren, namelijk 2003 tot en met 2005. Bovendien zal uitzonderlijk de typologie van zowel de boekjaren 2007, 2008 als 2009 berekend worden met BSS ”2004”. Vanaf het boekjaar 2010 zal de typologie berekend worden op basis van standaard opbrengsten (SO ”2007”).

Na de verduidelijking van enkele definities en berekeningsmethoden van de BSS, vindt u in deze publicatie de gegevens die hebben gediend voor de berekening van de bruto standaardsaldi voor de plantaardige en dierlijke producties voor de boekjaren 2000 tot en met 2005. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de BSS “2002”, gemiddelden van de bruto saldi van de boekjaren 2000 tot en met 2004, en de BSS “2004”, gemiddelden van de bruto saldi van de boekjaren 2003 tot en met 2005. Het zijn deze laatste sets van BSS waarop de typologie van de land- en tuinbouwbedrijven is gebaseerd.

Vermenigvuldiging of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

De Becker R., D’Hooghe J. & Mortier P. (2009) Vlaamse bruto standaardsaldi voor de gewassen en de veehouderij (2000-2005), Beleidsdomein Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kan steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be