Steun aan investeringen in de landbouw: een Europese vergelijking

Michael Van Zeebroeck

Juni 2012

Studie, 111 bladzijden (768 kB, 6 juni 2012)

Samenvatting (202 kB, 26 februari 2013)

Het Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO II) legt een sterke focus op de investeringssteun aan landbouwbedrijven. 55% van de geplande uitgaven gaat naar drie investeringsmaatregelen: vestiging van jonge landbouwers, modernisering van landbouwbedrijven en diversificatie naar niet-agrarische activiteiten. Hoe zit dat in andere landen en regio’s van de Europese Unie? Een nieuwe studie vergelijkt de situatie in Wallonië, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Hongarije, Polen en Duitsland. Zowel subsidies (binnen en buiten het programma voor plattelandsontwikkeling) als fiscale aspecten van investeringen op landbouwbedrijven komen daarbij aan bod.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Zeebroeck M. (2012) Steun aan investeringen in de landbouw: een Europese vergelijking, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be