Innovatie in de Vlaamse land- en tuinbouw. Resultaten 2017 van het Landbouwmonitoringsnetwerk

Sylvie Danckaert, Anne Vuylsteke

December 2017

Innovatie in de Vlaamse land- en tuinbouw. Resultaten 2017

Persbericht

Ongeveer de helft van de Vlaamse landbouwbedrijven heeft de voorbije twee  jaar een vernieuwing doorgevoerd. Het percentage is het hoogst in de tuinbouw (56%) en het laagst in de akkerbouw (37%). Innoverende bedrijven hebben gemiddeld een jongere bedrijfsleider en een grotere economische omvang. Dat blijkt uit een enquête waaraan 527 deelnemers van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) in het najaar van 2017 deelnamen..

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Danckaert S. & Vuylsteke A. (2017) Innovatie in de Vlaamse land- en tuinbouw. Resultaten 2017 van het LMN, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige rapporten:

U kunt het rapport ook downloaden op de publicatiepagina van de Vlaamse overheid.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be