Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw. Een toekomstverkenning op Europees niveau

Anne Vuylsteke

Maart 2016

Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw. Een toekomstverkenning op Europees niveau.

In het kader van strategische discussies wordt vaak de vraag gesteld of kennis- en innovatiesystemen in de landbouw (Agricultural Knowledge and Innovation Systems, AKIS) klaar zijn voor de toekomst. Kunnen die AKIS de land- en tuinbouwers blijvend ondersteunen om tegemoet te komen aan uitdagingen, zoals voedselzekerheid, klimaatverandering en de vermindering van de milieu-impact?

Deze vraag lag aan de basis van het rapport “Agricultural Knowledge and Innovation Systems towards the future – a foresight paper”. Het rapport concludeert dat de AKIS uit het verleden niet geschikt zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken. Er is daarom meer aandacht nodig voor de rol van de verschillende actoren in het AKIS, de interactie tussen de deelsystemen (zoals onderzoek, voorlichting en onderwijs), de link tussen landbouw en aanpalende sectoren en het AKIS-beleid.

U kunt het volledige (Engelstalige) rapport op de website van de Europese Commissie raadplegen. Dit focusrapport geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen op Europees niveau.

Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw

© Hans Vrolijk

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vuylsteke A. (2016) Kennis- en innovatiesystemen in de landbouw. Een toekomstverkenning op Europees niveau, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be