Studienamiddag: verdere stappen op weg naar een duurzame Vlaamse bio-economie: een 360°-blik

Het vierde SCAR Foresight rapport beschrijft en voorspelt de interacties tussen de primaire sector (landbouw, bosbouw, visserij en aquacultuur) en de andere sectoren van de bio-economie. Het rapport is het resultaat van een proces waarbij tien Europese experts betrokken waren en ook verscheidene stakeholders geraadpleegd werden. Vragen die in het rapport aan bod komen zijn onder meer: Welke mogelijke scenario’s en uitkomsten zijn er als we de bio-economie verder ontwikkelen? Wat is de impact op de verschillende sectoren? Wat zijn de implicaties voor het beleid en de onderzoeksagenda?

Op 9 november 2015 toetsten we deze Europese oefening aan de Vlaamse context. De voorzitter van de SCAR Foresight-expertengroep, prof. Erik Mathijs (KU Leuven), stelde het rapport voor. Vervolgens reflecteerden belangrijke Vlaamse spelers en enablers in de bio-economie over de aanbevelingen en thema’s die het rapport naar voren schuift en de kansen voor Vlaanderen. Er was volop ruimte voor vragen en debat.

Reflectie vanuit vijf invalshoeken:

  • landbouw en voeding (Marc Rosiers, Boerenbond en Agri Investment Fund)
  • chemie (Tine Schaerlaekens, Essenscia en FISCH)
  • energie (Francies Van Gijzeghem, ODE)
  • maatschappelijk middenveld (Pepijn De Snijder, Bond Beter Leefmilieu)
  • overheid (Tom Tournicourt, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en voorzitter IWG bio-economie)

U kunt de presentaties van de studiedag opvragen bij Eva Van Buggenhout (eva.vanbuggenhout@lv.vlaanderen.be).

 

Logo SCAR

 

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be