Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw

Resultaten op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2007-2014

Sonia Lenders & Joeri Deuninck

Januari 2017

Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw, 2007-2014

Persbericht

In 2014, het warmste jaar sinds het begin van de klimatologische metingen, daalde het totale netto primaire energiegebruik door de Vlaamse landbouw onder de 24 petajoule. De glastuinbouw blijft de grootste energiegebruiker, maar het aandeel ervan zakt van 53% in 2007 naar 42% in 2014.

Dit zijn de voornaamste andere resultaten uit het rapport:

  • Het gebruik van gewasbescherming bedraagt bijna 3 miljoen kg actieve stof. De meeste middelen zijn bestemd voor de aardappelteelt (30%) en fruitteelt (23%). Fungiciden zijn de omvangrijkste toepassingsgroep (45%), gevolgd door herbiciden (34%), andere (14%) en insecticiden (7%). Het totaal aan fungiciden heeft de negatiefste impact op het milieu (Seq-aandeel van 51%).
  • Het totale watergebruik daalt tot 51,5 miljoen m³. Vanuit milieustandpunt is de glastuinbouw de beste leerling, ze vangt veel hemelwater op via de serres en stockeert het in bassins.
  • Het kunstmestgebruik komt op 78,4 miljoen kg stikstof, bijna 2,3 miljoen kg fosfor en 24,3 miljoen kg kalium. Het gemiddelde kunstmestgebruik per hectare hangt af van de gewasbehoefte.

Het rapport over de milieu-impact van de Vlaamse land- en tuinbouw geldt als achtergronddocument bij het Landbouwrapport 2016, Voedsel om over na te denken. De data zijn afkomstig van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), een representatieve steekproef van een 750-tal land- en tuinbouwbedrijven. Na extrapolatie naar de landbouwtelling van de FOD Economie ontstaat een beeld van de gehele Vlaamse beroepslandbouw.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Lenders S. & Deuninck J. (2016) Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw. Resultaten op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2007-2014, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige rapporten:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be