Buitenlandse handel van agrarische producten in 2017

Guy Lambrechts, Katrien Wijnants

December 2018

Buitenlandse handel van agrarische producten in 2017

Het Belgische handelsoverschot in agrarische producten blijft stijgen. In 2017 was het goed voor 6,5 miljard euro. In 2016 was dat nog 6,2 miljard euro. Vooral de dierlijke producten en agro-industriële producten dragen bij tot het Belgische handelsoverschot. Tot de agrarische producten behoren niet alleen de primaire landbouw- en visserijproducten, maar ook verwerkte voedingsproducten, dranken, oliën, veevoeders, meststoffen en landbouwmachines.

Vlees blijft een belangrijk exportproduct met hoge uitvoerwaarden voor varkensvlees (1,3 miljard euro), kippenvlees (783 miljoen euro), rundvlees (752 miljoen euro) en vleesbereidingen (713 miljoen euro). Ons land exporteert ook veel meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en landbouwmateriaal. Traditionele sterkhouders als aardappelbereidingen, diepvriesgroenten, chocolade en bier blijven het goed doen.

Het Vlaamse aandeel in de Belgische in- en uitvoer van agrohandelsproducten wordt geraamd op respectievelijk 81% en 83%.

Het rapport kijkt ook naar de stand van zaken van internationale handelsakkoorden en de mogelijke impact van de brexit.

Het Landbouwrapport 2018 heeft als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Dit achtergrondrapport beschrijft de Belgische agrohandel.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Lambrechts G. & Wijnants K. (2018) Buitenlandse handel van agrarische producten in 2017, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige agrohandelsrapporten:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be