Groente- en fruittelers en producentenorganisaties: niet in één verhaal te vatten. Enquêteresultaten bij leden en niet-leden van producentenorganisaties

Dirk Vervloet, Anne Vuylsteke, Joeri Deuninck

Mei 2015

Groente- en fruittelers en producentenorganisaties

Bestel een exemplaar via het bestelloket van Vlaanderen: Groente- en fruittelers en producentenorganisaties. Niet in één verhaal te vatten

In april 2014 is een grootschalige enquête uitgevoerd bij groente- en fruittelers over hun afzet en de rol hierin van producentenorganisaties (PO’s) zoals veilingen. De enquête vond plaats bij zowel leden van PO’s als niet-leden. Dit rapport geeft de houdingen, percepties, verzuchtingen en toekomstperspectieven weer van de groente- en fruittelers rond hun afzet en de organisatie ervan.

Uit de analyse blijkt dat er verschillen zijn in de verwachtingen en klemtonen die leven tussen verschillende groepen onder de groente- en fruittelers. Die groepen onderscheiden zich door een aantal specifieke kenmerken. PO-leden blijken over het algemeen tevreden te zijn over hun PO en hebben vooral hoge verwachtingen rond afzet en prijsvorming. Bij de niet-PO-leden heerst een zeer grote verscheidenheid, maar ook hier werkt een vijfde samen met anderen voor hun afzet.

Hoewel de enquête in het voorjaar 2014 afgenomen werd en dus geen rekening houdt met de impact van het handelsembargo door Rusland, blijkt uit de antwoorden dat toen al heel wat telers zich zorgen maakten over hun inkomen en het beleid en zich vragen stelden bij de bedrijfs- en sectorontwikkeling.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vervloet D., Vuylsteke A. & Deuninck J. (2015) Groente- en fruittelers en producentenorganisaties: niet in één verhaal te vatten. Enquêteresultaten bij leden en niet-leden van producentenorganisaties, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be