Verbreding in land- en tuinbouw. Stand van zaken in 2011

Vincent Samborski

Augustus 2012

Focusrapport, 7 p. (341 kB, 7 augustus 2012)

Verbrede landbouw omvat een ruime waaier van activiteiten bij een diverse groep land- en tuinbouwers: van het verwerken en verkopen van primaire producten over het actief beheren van het natuurlijk landschap tot het produceren van energie. Diversifiëren is bij de landbouwer een manier om zijn inkomen uit te breiden of om zijn activiteiten te verbreden naar niet-productiegebonden activiteiten. De landbouwer kan daarbij een sociaal gerichte rol vervullen of zich toeleggen op landschaps- en milieuzorg.

In het rapport Toestandsrapport voor verbrede landbouw – Analyse van de beschikbare informatie inzake de verschillende groepen verbrede landbouwactiviteiten hebben we het begrip verbreding afgebakend en indicatoren opgesteld om een toestandsbeschrijving van de verbrede landbouw in Vlaanderen op te kunnen maken. Dit focusrapport brengt een tweede jaarlijkse update van de voornaamste indicatoren.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Samborski V. (2012) Verbreding in land- en tuinbouw, Stand van zaken in 2011, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

Lees ook het vorige rapport:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be