Sectoren

De Vlaamse landbouw bestaat uit drie grote sectoren: akkerbouw, tuinbouw,  veeteelt. Hoe ontwikkelen de sectoren zich op structureel vlak en hoe zijn ze er sociaal-economisch aan toe?