De productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw 2015

Els Bernaerts, Els Demuynck

December 2015

Productierekening Vlaamse land- en tuinbouw 2015

Het jaar 2015 wordt in de Vlaamse land- en tuinbouw gekenmerkt door een gedeeltelijk herstel van het globale inkomen na het crisisjaar 2014. De productiewaarde daalt nog verder maar dat wordt gecompenseerd door een vermindering van de kosten en een toename van de subsidies. Daardoor is de toegevoegde waarde hoger. Uitgedrukt per arbeidseenheid neemt de netto toegevoegde waarde toe met 4,9% ten opzichte van 2014, maar ze blijft onder het niveau van 2013.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Bernaerts E. & Demuynck E. (2015) De productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw 2015, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel

Lees ook de oudere productierekeningen:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be