De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2019

Guy Lambrechts, Sonia Lenders

Oktober 2019

Conjunctuurbarometer najaar 2019

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw blijft in het najaar van 2019 nagenoeg gelijk, na een lichte stijging in het voorjaar. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden is toegenomen, maar het optimisme over de komende zes maanden daalt.

Achter de cijfers gaat een grote variatie schuil. De varkenssector leeft op, vooral door de betere marktomstandigheden in de voorbije zes maanden. De fruitsector klimt moeizaam uit een diep dal. Sierteelt en groenten onder glas gaan achteruit. De komende zes maanden zien alle sectoren over het algemeen minder rooskleurig tegemoet.

Het aantal landbouwers die de afgelopen zes maanden belemmeringen ondervonden, neemt toe. Het aandeel stijgt ten opzichte van het voorjaar van 75% naar 85%. Die negatieve inschatting is voornamelijk het gevolg van de weersomstandigheden. Daarnaast ervaren landbouwers meer beperkingen vanuit de overheid. Vleesveehouders, akkerbouwers en siertelers melden de meeste belemmeringen.

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode? De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Dit gevoel van de landbouwers kaderen we in het rapport op basis van de marktsituatie.

De resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van 493 antwoorden. De enquête is afgenomen in september 2019.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Lambrechts G. & Lenders S. (2019) De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2019, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige conjunctuurbarometers:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be