De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020

Guy Lambrechts, Sonia Lenders

November 2020

Conjunctuurbarometer najaar 2020

Na een kleine stijging in het voorjaar van 2020 daalt de conjunctuurindex van de Vlaamse land-en tuinbouw opnieuw van 86 naar 71. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden zakt van 87 naar 65. Ook het optimisme voor de komende zes maanden daalt van 84 naar 76.

Achter deze cijfers gaat een grote variatie schuil. De meeste landbouwsectoren kennen een daling, maar de varkenssector valt wel zeer sterk terug na de sterke stijging van de vorige twee periodes. Voor de vleesveesector stijgt de barometer. Alle tuinbouwsectoren gaan erop vooruit met uitzondering van de groenten onder glas.

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode? De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. Dit gevoel van de landbouwers kaderen we in het rapport op basis van de marktsituatie.

Meer land-en tuinbouwers ondervonden de afgelopen zes maanden belemmeringen. Het aandeel stijgt van 74% naar 87%. Hier zijn de weersomstandigheden, met name de droogte, de belangrijkste factor, gevolgd door afzetproblemen in de nasleep van COVID-19. De impact voor dier-of plantenziekten blijft op eenzelfde niveau en het aandeel landbouwers met financiële problemen en beperkingen van overheidswege daalt.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Lambrechts G. & Lenders S. (2020) De Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2020, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige conjunctuurbarometers:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be