De Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2019

Guy Lambrechts, Sonia Lenders

April 2019

Conjunctuurbarometer voorjaar 2019

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw is in het voorjaar van 2019 gestegen van 79 naar 82. Ook in het najaar van 2018 was er al een lichte toename. De landbouwers zijn optimistischer over de toekomstverwachtingen voor de komende zes maanden. Achter deze verbetering gaat een grote variatie schuil: de varkenssector leeft op, vooral door de betere toekomstverwachtingen, en de fruitsector zit in een diep dal.

Iets minder landbouwers ondervonden de afgelopen zes maanden belemmeringen. Het aandeel daalt van 85% naar 75%. Die positievere inschatting is voornamelijk te danken aan de betere weersomstandigheden.

De landbouwers blijven voorzichtig, want ze plannen iets minder investeringen. Het aandeel landbouwers die het komende jaar investeringen plannen, daalt van 37% naar 33%.

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode? De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). Dit gevoel van de landbouwers kaderen we in het rapport op basis van de marktsituatie.

De resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van 454 antwoorden. De enquête is afgenomen in maart 2019.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Lambrechts G. & Lenders S. (2019) De Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2019, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige conjunctuurbarometers:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be