De Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2020

Guy Lambrechts, Sonia Lenders

April 2020

Conjunctuurbarometer voorjaar 2020

De conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw gaat er in het voorjaar van 2020 op vooruit. De tevredenheid over de afgelopen zes maanden is groter dan in het voorjaar van 2019, en de landbouwers zijn ook iets optimistischer over de komende zes maanden. Vooral de varkenssector reageert positief op de gunstige marktomstandigheden. De resultaten houden nog geen rekening met de impact van de coronacrisis.

De conjunctuurindex is gestegen van 82 naar 86. De index kan gaan van 0 tot 200. Bij een waarde van 100 zijn er evenveel negatieve als positieve antwoorden. Achter de algemene cijfers gaat een grote variatie schuil. De meeste sectoren, met als uitschieter de varkenssector (126), noteren een stijging. Enkel de groenten in openlucht (72) en fruit (85) gaan achteruit.

Net zoals in het voorjaar van 2019 daalt het aantal landbouwers die de afgelopen zes maanden belemmeringen ondervonden. Het aantal gaat van 85% naar 74%. De verbetering is voornamelijk te danken aan een gunstigere inschatting van de weersomstandigheden.

Na de daling in de loop van 2018 en 2019 plannen land- en tuinbouwers het komende jaar iets meer investeringen. Het aandeel stijgt licht van 33% naar 35%. Land- en tuinbouwers willen voornamelijk investeren in gebouwen en installaties en het machinepark.

De conjunctuurindex geeft het gevoel van de landbouwers weer: hoe beschouwen ze de afgelopen periode en wat verwachten ze van de toekomstige periode? Dit gevoel van de landbouwers kaderen we in het rapport op basis van de marktsituatie. De resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van 502 antwoorden. De enquête is afgenomen in februari en maart 2020, net voordat de coronacrisis uitbrak. 

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Lambrechts G. & Lenders S. (2020) De Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2020, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige conjunctuurbarometers:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be