Economische impact van schaalvergroting in de Vlaamse melkveehouderij

Bart Van der Straeten, Joeri Deuninck

November 2015 

Economische impact van schaalvergroting in de Vlaamse melkveehouderij

Structurele verandering is eigen aan elke economische sector. Schaalvergroting is een onvermijdelijk kenmerk binnen het proces van structurele verandering. Ook bij de melkveehouderij is er al decennialang een proces van schaalvergroting aan de gang.

Met het verdwijnen van de melkquota op 1 april 2015 zet een aantal melkveebedrijven de stap om een (sterke) productieverhoging door te voeren. In de sector leeft het gevoel dat groter worden noodzakelijk is, wil men ook in de toekomst blijven produceren.

In deze studie staan we stil bij de economische gevolgen van schaalgrootte en schaalvergroting op bedrijfsniveau. De analyses gebeuren op basis van gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

Uit de diverse analyses komt naar voren dat grotere melkveebedrijven gemiddeld een hoger bruto saldo, arbeidsinkomen en cashflow per 100 liter geproduceerde melk hebben. Daarop staat echter een grens. Als het bedrijf te groot wordt, dalen de marges per eenheid product opnieuw.

Ook de groeisterkte speelt een rol. Niet groeien verlaagt zowel het inkomen van het bedrijf als de crisisbestendigheid. Te sterk groeien verlaagt opnieuw datzelfde inkomen en de crisisbestendigheid. Ergens tussen beide uitersten ligt het optimale groeipad. Hoe groter het bedrijf, hoe meer groei het in regel aankan. De optimale groei valt echter onmogelijk te becijferen en verschilt van bedrijf tot bedrijf.

Van der Straeten B. & Deuninck J. (2015) Economische impact van schaalvergroting in de Vlaamse melkveehouderij: resultaten op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be