Economische resultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2013

Ellen Maertens, Andy Oeyen en Boris Tacquenier

Mei 2015

Economische resultaten Vlaamse land- en tuinbouw 2013

Bestel een exemplaar via het bestelloket van Vlaanderen: Economische resultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2013 - rapport 2015
 

Het Departement Landbouw en Visserij rapporteert jaarlijks over de bedrijfsuitkomsten in de land- en tuinbouw en over de inkomensontwikkeling van de gehele land- en tuinbouw. Het nieuwe rapport geeft een globaal overzicht van de economische situatie van verschillende sectoren in Vlaanderen: akkerbouw, melkvee, rundvlees, varkens, groenten en aardbeien, fruitteelt en glassierteelt.

De resultaten voor de rentabiliteit 2013 berusten op de verwerking van de boekhoudgegevens van 720 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). De gegevens verzameld in het kader van het LMN worden geëxtrapoleerd naar de gehele Vlaamse landbouwsituatie. Door deze extrapolatie zijn de cijfers indicatoren voor de toestand van de Vlaamse land- en tuinbouw met beroepsmatig karakter.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Maertens E., Oeyen A. & Tacquenier B. (2015) Economische resultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2013, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de oudere rapporten:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be