Landbouw tuinbouw 2015 Vlaanderen

December 2015

Landbouw tuinbouw 2015 Vlaanderen

De landbouwzakfolder 2015 is een handige en compacte brochure die in een aantal zorgvuldig geselecteerde figuren en tabellen de Vlaamse land- en tuinbouw anno 2015 presenteert. Wie geïnteresseerd is in de sector, krijgt in een notendop basiscijfers aangereikt over structurele, economische, sociale en milieu-indicatoren en over het landbouwbeleid.

De kaarten over de ligging van de percelen en de landbouwtyperingskaart laten zien waar de verschillende sectoren thuis zijn.

De kaarten over de ligging van de percelen en de landbouwtyperingskaart laten zien in welke gebieden in Vlaanderen de verschillende sectoren van de land- en tuinbouw thuis zijn.

Een greep uit de cijfers:

De Vlaamse land- en tuinbouw realiseerde in 2015 een eindproductiewaarde van 5,4 miljard euro. Dat is bijna 2% minder dan in 2014. De achteruitgang is te wijten aan de veeteeltsector, die zijn omzet ziet dalen met 8,5%. De betere resultaten in de plantaardige sector konden dat slechts gedeeltelijk compenseren. 60% van de productiewaarde is afkomstig van de veeteelt, 29% van de tuinbouw en 11% van de akkerbouw. De vijf belangrijkste producten qua productiewaarde zijn varkensvlees, groenten, rundvlees, zuivel en sierteelt.

De lagere uitgaven voor veevoeders en energie zorgen voor een daling van de directe kosten met bijna 3%. Deze kostendaling en de toename van de netto subsidies, vooral dankzij het ketenoverleg, resulteren in een stijging van de netto toegevoegde waarde naar 1,2 miljard euro. Uitgedrukt per arbeidseenheid, stijgt de netto toegevoegde waarde – de indicator voor het globaal inkomen – met 6% ten opzichte van het crisisjaar 2014. Het inkomen blijft echter onder het niveau van 2013.

De Vlaamse land- en tuinbouw wordt gekenmerkt door schaalvergroting, specialisatie, verbreding en innovatie. Vlaanderen telt in 2014 24.252 landbouwbedrijven. Het aantal bedrijven loopt jaar na jaar terug, maar de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf groeit gestaag. Een gemiddeld bedrijf is nu 25 ha groot. Een gespecialiseerd rundveebedrijf telt 120 runderen, een varkensbedrijf 1.850 varkens en een pluimveebedrijf 47.000 stuks pluimvee. De evolutie naar minder maar grotere bedrijven doet zich ook voor in andere landen van de Europese Unie.

88% van de Vlaamse landbouwbedrijven is gespecialiseerd in een van de drie sectoren. Veeteelt is veruit de belangrijkste specialisatie, gevolgd door akkerbouw en tuinbouw. 20 à 25% van de bedrijven doet aan verbreding en haalt een aanvullend inkomen uit bv. hoeveverkoop, toerisme, natuurzorg, energieproductie, loonwerk of sociale opvang. Uit een enquête van 2014 blijkt dat 43% van de land- en tuinbouwbedrijven de voorbije twee jaren een innovatie doorvoerde.

België heeft in 2014 een handelsoverschot van 4,6 miljard euro in de handel in landbouwproducten. Ondanks het Russische embargo was de uitvoer nog altijd goed voor 40 miljard euro, 1% meer dan in 2013. Enkele belangrijke exportproducten, met een exportwaarde van meer dan 1 miljard euro, zijn zuivel, chocolade, aardappelbereidingen, varkensvlees, banketbakkerswerk en diepvriesgroenten. Vlaanderen neemt 82% van de Belgische landbouwexport voor zijn rekening. Onze buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk blijven onze bevoorrechte handelspartners, maar de toetreding van nieuwe EU-lidstaten en de globalisering hebben nieuwe impulsen gegeven aan onze landbouwexport.

Uit de figuur van de agrohandelsstromen blijkt dat onze buurlanden onze bevoorrechte handelspartners blijven.

Uit de figuur van de agrohandelsstromen blijkt dat onze buurlanden onze bevoorrechte handelspartners blijven. Maar de toetreding van nieuwe EU-lidstaten en de globalisering van de handel geven de Vlaamse landbouwexport nieuwe impulsen.

Lees ook onze vorige edities:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be