Landbouwkundige waardering van gewassen/percelen

Bart Van der Straeten en Joeri Deuninck

Juni 2016

Landbouwkundige waardering van gewassen/percelen

In een aantal gevallen is de waardering van landbouwteelten vereist. Denk aan de vergoeding van schadegevallen door het landbouwrampenfonds, de bepaling van de premie voor agromilieumaatregelen en de economische waardering van ecosysteemdiensten.

Voor de meeste teelten kan voor het inschatten van de bruto opbrengst eenvoudig gebruik gemaakt worden van de gemiddelde oogsthoeveelheden en de gemiddelde marktprijzen. Daarnaast moet, afhankelijk van de situatie, ook rekening gehouden worden met de gemaakte en toegewezen teeltkosten.

Voor ruwvoederteelten beschikt men zelden over alle noodzakelijke informatie. Oogsthoeveelheden worden niet altijd correct bijgehouden en marktprijzen zijn nauwelijks voorhanden. De bruto opbrengst van ruwvoeder is daardoor moeilijk in te schatten. De teelt van ruwvoeders staat immers op de meeste bedrijven volledig in functie van de dierlijke productie. De gewassen worden niet geteeld om te vermarkten, maar om voldoende voeder te produceren voor de dierlijke productietak.

Toch bestaat de nood om ook ruwvoeders te waarderen omdat ze een aanzienlijk deel uitmaken van het Vlaamse landbouwareaal. Dit rapport beschrijft een aantal methodes om de opbrengsten van ruwvoeder te bepalen en de variabele en vaste kosten en de eigen arbeid in rekening te brengen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van der Straeten B. & Deuninck J. (2016) Landbouwkundige waardering van gewassen/percelen, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be