Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Goedele Vrints, Joeri Deuninck

Juni 2015

Rentabiliteit vleesvee

Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over de kostprijs en de rentabiliteit van landbouwproducten. Het rapport gaat dieper in op de belangrijkste technische en economische resultaten van de vleesveehouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het geeft resultaten weer op niveau van de bedrijfstak vleesvee voor de boekjaren 2009 tot 2013.
 
Uit het rapport blijkt dat de economische resultaten voor de vleesveehouderij in de periode 2009-2013 slecht zijn. In geen enkel jaar werd een positief arbeidsinkomen gehaald. De opbrengsten zijn gedurende de jaren gestegen, maar daartegenover stonden ook stijgende variabele en vaste kosten.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vrints G. & Deuninck J. (2015) Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

Lees ook de vorige rapport:en

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be