Schaalgrootte en schaalvergroting in de Vlaamse land- en tuinbouw

Anne Vuylsteke, Dirk Bergen en  Els Demuynck

Februari 2014

Rapport (1,7 MB, 21 februari 2014)

Samenvatting (197 kB, 21 februari 2014)

De Vlaamse land- en tuinbouw zit in een voortdurend proces van schaalvergroting. Vlaanderen telt in 2012 25.217 landbouwbedrijven, waarvan 72% met beroepsmatig karakter. Het aantal landbouwbedrijven is ten opzichte van 2002 met een derde teruggelopen, een daling van gemiddeld 4% per jaar. Maar tegelijkertijd is in tien jaar tijd de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf gestegen met 46% tot 24,5 ha. Een gespecialiseerd rundveebedrijf telt nu 116 dieren, een varkensbedrijf 1.771 eenheden en een pluimveebedrijf 41.036 stuks.

Omdat het schaalvergrotingsproces op termijn de structuur van de Vlaamse land- en tuinbouw sterk beïnvloedt, beschrijft een nieuw rapport van het Departement Landbouw en Visserij de fenomenen schaalgrootte en schaalvergroting. Het rapport kan als basis dienen voor verdere discussie rond de verdere ontwikkeling van de Vlaamse land- en tuinbouw.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vuylsteke A., Bergen D. & Demuynck E. (2014) Schaalgrootte en schaalvergroting in de Vlaamse land- en tuinbouw, Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be