Visserijrapport 2014

Redactie: Tom Van Bogaert, Jonathan Platteau, Dirk Van Gijseghem

December 2014

Voorpagina VIRA 2014Het Visserijrapport (VIRA) verschijnt voor de tweede keer als aparte publicatie. Het staat in het teken van het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid van de Europese Unie, dat in 2014 in werking trad.

Het VIRA schetst bovendien internationale ontwikkelingen en beschrijft de visserij en aquacultuur in Vlaanderen op basis van structurele, economische, sociale en milieu-indicatoren.

Het Visserijrapport 2014 verscheen gelijktijdig met het Landbouwrapport 2014 (LARA). Op 2 december 2014 nam de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw de eerste exemplaren in ontvangst.

Lees ook de vorige editie van het rapport:

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Bogaert T., Platteau J. & Van Gijseghem D. (reds.) (2014) Visserijrapport 2014, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be