Vlaamse bedrijfseconomische standaardwaarden varkenshouderij 2013

Maart 2013

Rapport (993 kB, 26 maart 2013)

Het rapport 'Vlaamse bedrijfseconomische standaardwaarden varkenshouderij' is aan zijn tweede editie toe. Doel van de standaardwaarden is om over Vlaamse gegevens te beschikken om investeringen en rentabiliteit binnen de varkenssector te evalueren.
 
Voor de gedragenheid van de standaardwaarden was de inbreng van de stuurgroep van groot belang. Vertegenwoordigers van Belgian Feed Association (BFA), , Boeren op een Kruispunt, landbouworganisaties ABS en Boerenbond, het proefcentrum PVL Bocholt, adviesbureaus DLV, SBB, LIBA en CCAB, banken KBC, Landbouwkrediet en BNP Paribas Fortis, onderzoeksinstelling ILVO en het Departement Landbouw en Visserij zorgden voor een breed draagvlak.
 
De nieuwe standaardwaarden geven de gemiddelde waarden weer voor de periode 2007-2011 en zijn gebaseerd op vijfjaarlijkse gemiddelden van de meest recent beschikbare boekhoudgegevens. Voor de technische kengetallen is gewerkt met de gegevens van 2011. Daarvoor werden verschillende boekhoudgegevens met elkaar vergeleken. Op basis van die cijfers koos de stuurgroep een standaardwaarde. In een volgende stap combineerde ze alle richtwaarden tot voedersaldi en brutosaldi voor zeugenhouderij en vleesvarkenshouderij. De stuurgroep is van mening dat de voorgestelde saldi over een langere periode stabiel zullen zijn.
 
Volgens minister-president en minister van Landbouw Kris Peeters is het rapport over de standaardwaarden “een onmisbaar instrument bij belangrijke bedrijfsbeslissingen”, omdat het “betrouwbare, objectieve en actuele gegevens” bevat die gebruikt kunnen worden voor het opstellen van berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Beleidsdomein Landbouw en Visserij (2013) Vlaamse bedrijfseconomische standaardwaarden varkenshouderij 2013, Brussel.

Lees ook de bedrijfsrichtwaarden 2011:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be