Akkerbouw (tekst)

Samenvatting: De landbouwer kent zijn markten.

Personages en Locatie: Pieter, Erik en Simonne - Borchtlombeek

Logo: Landbouwer = ondernemer²

Beelden van de boerderij.

Erik: We zijn hier op het Hof te Kattem. Onze boerderij is historisch. Mijn voorouders zijn hiernaartoe gekomen in 1896. Mijn vader heeft in de zestiger jaren het bedrijf van toen een gemengd bedrijf omgevormd naar een varkensbedrijf met akkerbouw als neventak. In omvang was het niet zo groot, een 40-tal hectaren met een 15-tal zeugen en een 20-tal koeien. Na de specialisatie in de varkenshouderij zijn we gegroeid naar momenteel een 200-tal zeugen en afmesten.

Tekstbalk: 'Combinatie groothandel en thuisverkoop'

Pieter: Het grootste deel van onze vleesvarkens wordt verkocht aan de groothandel. Maar een kleiner deel ervan verkopen wij hier zelf op de boerderij, onder de vorm van pakketten aan de consumenten.

Beelden van iemand die de thuisverkoopwinkel binnenwandelt en een vleespakket besteld. Simonne houdt deze winkel open. Voor de deur staat een bord 'Hof te Kattem', waarop 4 biggetjes vrolijk staan te dansen. Iemand koopt en betaalt een pakket varkensvlees.

Simonne: Om de twee maand vertrekken er hier 10 varkens van het bedrijf die aan particulieren verkocht worden. Toen we daarmee begonnen zijn hebben we wat foldertjes laten ronddragen. Nu is het vooral mond-tot-mondreclame. Mensen die graag weten waar hun vlees vandaan komt, zodat ze weten dat ze goed, vers varkensvlees hebben.

Pieter: Het voordeel daar voor ons is dat we daar toch iets meer aan kunnen verdienen, dat we daar weten wat we eraan verdienen en in de groothandel is de marge momenteel heel beperkt.

Tekstbalk: 'Verkennen van markten'

Pieter: In 2007 ben ik afgestudeerd als handelsingenieur aan de EHSAL. Sinds dan ben ik thuis en zijn we zeer sterk gegroeid in akkerbouw, waarbij we voor een groot deel seizoenspachten doen in de aardappelteelt, maar ook voor tarwe en voor graangewassen. Momenteel hebben we 300 hectaren die we bewerken.

Een kar aardappelen wordt ingeschuurd.

Pieter: De aardappelen zijn vooral voor de industrie dat we die telen. Het teeltplan daar is 30 of 40 procent vroege of halfvroege variëteiten die geleverd worden afland in de periode augustus-september. En dan hebben we ook een vijftal jaar terug geïnvesteerd in een aardappelloods met een weegbrug, en daar stockeren we dan aardappelen van het ras bintje, die dan aan de industrie, de Belgische frietindustrie geleverd worden.

Op het veld bij het rooien van de aardappelen.

Pieter: Ik denk dat de landbouwer van de toekomst naast vakman ook meer en meer manager zal moeten worden, want de economische uitdagingen en de kapitalen die in een modern landbouwbedrijf omgaan zijn tegenwoordig dermate hoog dat een gedegen economische achtergrond van groot belang is. Als landbouwer moeten wij leren omgaan met volatiele markten. Vooral in de aardappelen, het ene jaar bij het ander kunnen die rendementen enorm schelen. En daarom is het wel van belang om een goede mix te kiezen tussen contractteelt en vrije teelt. En tot nu toe proberen wij op een basis 50-50 te werken. Dus bij een normale opbrengst worden de helft van de aardappelen gecommercialiseerd onder de vorm van contract en is de andere helft voor de vrije markt.

Pieter: Om te kunnen inspelen en te anticiperen op die volatiele markten die we produceren en van de grondstoffen die we aankopen, ben ik nu sinds een paar jaar ook actief op de termijnmarkt en probeer ik daar ook te kijken wat de mogelijkheden zijn en waar bepaalde opportuniteiten liggen om zeker te zijn naar een bepaalde prijs, om zo bepaalde dingen te kunnen vastleggen op termijn. In dat kader komt mijn studie economie wel van pas en heb ik de achtergrond om dat wat meer te onderzoeken.

Tekstbalk: 'Toekomstvisie'

Pieter: Naar de toekomst toe willen we op hetzelfde elan verder gaan. We focussen minder op de groei. Ik zie het meer als grotere percelen, technische verbeteringen...

Beelden van de varkensstallen

Pieter: In de varkenshouderij zullen we ook beslissingen moeten nemen. Maar door de economische malaise in de sector zijn we daar nog niet helemaal uit. Maar de toekomst zal daar wel raad brengen, denk ik.

Logo landbouwer = ondernemer²