Varkenshouderij (tekst)

Samenvatting: Creatieve kansen benutten bij stress met varkens

Personages en Locatie: Bert - Varkenshouderij, Vrasene

Scenario

Bert: Het bedrijf is overgenomen van mijn vader in 1995. Het was toen al een gespecialiseerd varkensbedrijf, maar er zaten minder zeugen. Vroeger was er ook nog rundvee aanwezig, maar dat is nu weggevallen. Mijn ouders hadden een mooi bedrijf opgebouwd, dus ik dacht: ik kan daar goed mijn boterham mee verdienen. Dus ik dacht: we gaan dat verder doen. En we gaan investeren en verder doen. En ik had gelukkig ook een vrouw getroffen die wilde meestappen in dit avontuur, dus dat maakte het wel makkelijker om de keus te maken.

Beelden van het erf, de stallen, vrouw en kinderen aan de koffie. De nieuwe zeugenstal van binnen en van buiten

Bert: Het was al van toen ik begon dat ik een nieuwe zeugenstal wilde bouwen. De oude zeugenstallen waren wat verouderd. We konden er misschien wel nog een paar jaar in verder, maar niet meer tot mijn pensioen. Dus ofwel ga je investeren in het begin van je carrière, maar ik denk als je 55, 60 jaar bent, moet je niet meer investeren. Dat heeft mijn keuze wel beïnvloed. En ook het makkelijker werken en het hogere productiegetal dat je kan halen. En ook minder stookkosten, zeker als de mazout duurder wordt.

Er zijn ook vleesvarkens te zien.

Bert: Het is ook interessant om zonder personeel te werken, vind ik. Met personeel, zeker met één personeelslid, ben je heel kwetsbaar. Want als dat ene personeelslid ziekvalt, valt de helft van uw arbeid weg. Daarom kiezen wij voor een gezinsbedrijf. Het had groter gekund, en meer, maar ik ben van de overtuiging dat je werkt om te leven, niet leeft om te werken.

Bert wandelt tussen de biggen en werpt hen een object toe.

Tekstbalk: Stress bij varkens als opportuniteit.

Bert vertelt, we zien beelden van het varkensspeelgoed en hoe de varkens ermee stoeien.

Bert: Mijn schoonvader is nogal een handige Harry. Daarom hebben we samen geprobeerd iets te ontwikkelen. We hebben daar 2 jaar over gedaan om iets goeds te ontwikkelen en nu hebben we de SIKA ontwikkeld.

We zien hoe Bert een SIKA in elkaar knutselt. Hij heeft 2 modellen, één zwarte voor vleesvarkens, één grijze voor biggen.

Bert: We geloven dat dit iets goed is als varkensspeelgoed. Zowel voor biggen als voor vleesvarkens. We proberen daarvoor een nieuwe weg in te slaan en de uren die we overhebben te gebruiken om dat in elkaar te steken.
Ze moeten iets hebben waar ze kunnen mee blijven spelen, dus we hebben iets gemaakt dat kan rollen en mee kunnen spelen. Het was een idee, we hebben verschillende ideeën gehad, het ene ging wat sneller kapot dan het ander, maar nu hebben we iets gevonden waarvan ik denk dat het goed is en waar de varkens eigenlijk graag mee spelen.  We hebben het uitgebreid getest op eigen bedrijf, dus eigenlijk: ze kunnen er mee wroeten, mee spelen en met verschillende varkens aan werken, en het stimuleert ook andere hokgenoten. 

Bert: Varkens zijn van nature prutsers, die willen de hele dag prutsen. Als er iets kapot is of iets los hangt, willen de varkens dat los krijgen. Dus geef ze iets dat los hangt en nog stevig genoeg aan elkaar hangt, dat doen wij nu met dit speelgoed, en ze prutsen er bijna een hele dag mee. Het rammelt, ze kunnen er mee prutsen en ze amuseren zich eigenlijk. En zo zijn ze ook een beetje van hun stress kwijt. Je kan het vergelijken met mensen: zet iemand een hele dag achter een bureau en laat die ’s avonds een match voetballen en die zal misschien ook tevreden zijn hé.

Bert: We zijn te klein om grote winst te maken, maar je bent blij dat je arbeid betaald is en het is wel aangenaam dat je er iets aan overhoudt. In dat opzicht denk ik dat we wel goed zitten, maar ik ben ook niet van plan om de baan op te gaan, dus ja.

Logo: Landbouwer = ondernemer²