tekstalternatief filmpje gecertificeerd bosbouwkundig teeltmateriaal

Beeld: Planten van bomen

Voice-over: Voor de aanplant  van bossen is het belangrijk dat de planter over kwaliteitsvol uitgangsmateriaal kan beschikken, aangepast aan de bodem en de klimaatomstandigheden. Het duurt immers jaren vooraleer de kwaliteit van een boom kan beoordeeld worden. Om dit te verwezenlijken, moeten we weten wat de herkomst van het bosbouwkundig teeltmateriaal is.

Beeld: Oogsten in autochtone bosbestanden, controleur oogst komt langs

Voice-over: Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek erkent autochtone bosbestanden in Vlaanderen waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het materiaal aangepast is aan de Vlaamse groeiomstandigheden en bijdraagt aan het behoud van de genetische diversiteit in Vlaanderen.

Voice-over: Het Departement Landbouw en Visserij erkent de producenten van bosbouwkundig teeltmateriaal en voert controle op de productie uit.

Beeld: De controleur komt langs, keurt de oogst, weegt de oogst, certificering. Ook certificering van populierenstekken en aanbrengen etiketten

Voice-over: Deze controle begint bij de oogst van zaden of stekken. Bij de oogst van zaden van bomen en struiken op erkende bestanden en bij het snijden van stekken van populieren, zal de keurmeester het materiaal identificeren en een basiscertificaat opmaken. De verpakkingen die het zaad bevatten, worden verzegeld en voorzien van een identificatiecertificaat. De bundels met stekken van populieren worden eveneens voorzien van een identificatiecertificaat.

Beeld: zaaien en administratie te velde

Voice-over: Alle partijen die uitgezaaid of uitgeplant worden, moet de producent  opnemen in zijn kwekerijboek.  De keurmeester gebruikt dit kwekerijboek om zijn veldkeuringen administratief af te handelen. Ook moet de producent het basiscertificaat of een document van de leverancier dat verwijst naar de uitgezaaide/uitgeplante partijen en eventuele certificaten, ter beschikking stellen van de keurmeester.

Beeld:  Keurmeester controleert het kwekerijboek, voert veldkeuring uit.

Voice-over: Op het veld kijkt de keurmeester na of de gegevens vermeld in het kwekerijboek correct zijn. Tellingen worden uitgevoerd. De keurmeester controleert ook of het aantal planten overeenkomt met de hoeveelheid uitgezaaide zaden op basis van het aantal zaden per kg, de kiemkracht of het duizendkorrelgewicht. Elk lot krijgt zijn eigen uniek nummer.

Beeld: De registratie in KwaTra

Voice-over: De gegevens van de veldkeuringen registreert het departement in hun interne datatoepassing KwaTra. Op basis hiervan worden veldverslagen aangemaakt.

Beeld: Keurmeester controleert de administratie.

Voice-over: Deze veldverslagen worden bezorgd aan de producent. Telkens als hij planten verkoopt, moet de producent een document van de leverancier opmaken met alle relevante gegevens zoals herkomst, geleverde hoeveelheid, leeftijd, het nummer van het basiscertificaat, het partijnummer, ….

Beeld: Keurmeester controleert de verkoop.

Voice-over: Ook hierop voert het Departement Landbouw en Visserij op regelmatige basis controle uit. Administratief kijkt de keurmeester na of de documenten van de leverancier op het juiste veldverslag genoteerd werden? Kloppen de vermelde aantallen? Kloppen de gebruikte certificaten? Klopt het land van bestemming? Te velde  controleert de keurmeester of er inderdaad op de juiste plaats wordt gerooid.

Beeld: Beelden uit het productieproces van een kwekerij

Voice-over: Door de goede groeiomstandigheden hier in Vlaanderen, de expertise van de bosboomkwekers en de controle van het Departement Landbouw en Visserij, zijn niet alleen binnenlandse afnemers zeker van de aankoop van kwalitatief aangepast teeltmateriaal. Ook buitenlandse afnemers hebben al jarenlang de weg naar de Vlaams bosboomkwekers gevonden voor de opkweek van buitenlandse zaadpartijen, met de garantie dat ze de hieruit opgekweekte boompjes terugkrijgen.