Tekstalternatief veetournee trailer

Beeld van een landschap op het platteland met een straatnaambord: ‘Departement Landbouw en Visserij en Partners stellen voor’

‘Veetournee’. De titel verschijnt op een weide met melkkoeien.

Een koe zegt: ‘25 juni 2019 in Melle’.

Beeld van varkensstal met jonge varkens.

Een varkentje zegt: ‘en 4 juli 2019 in Geel’.

Link: www.vlaanderen.be/veetournee

Eindgeneriek: Veetournee 2019, door Departement Landbouw en Visserij, PC Varkens, PC Rundvee