Voorlichting

Op deze pagina vindt u informatie over:

De Vlaamse overheid stimuleert voorlichting en vorming naar meer duurzame, rendabele of innovatieve praktijken. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij organiseert studiedagen en ondersteunt vormingsactiviteiten, demonstratieprojecten en landbouwcentra. De voorlichters werken voor de plantaardige of dierlijke sector over heel Vlaanderen.

Studiedagen

De studiedagen van het departement Landbouw en Visserij brengen u informatie op maat. De thema's worden bepaald in overleg met de sector. Experts uit verschillende domeinen, interessante bedrijfsbezoeken, actuele informatie, ... zorgen er voor dat het bijwonen van een studiedag een nuttige tijdsinvestering is. De meeste studiedagen zijn gratis en worden verspreid in Vlaanderen georganiseerd met diverse partners. Ook voor scholieren zijn ze een interessante kennismaking met de praktijk.

Het overzicht van geplande studiedagen vindt u in de agenda.

De verschillende verslagen en presentaties van onze studiedagen vindt u onder de rubrieken runderen, varkens, aardappelen ...

Brochures

Zowel studies, rapporten als technische brochures over diverse onderwerpen zoals schapenrassen, recirculatie van water, veevoeding, rendabiliteit, ...  zijn beschikbaar. De meeste brochures kan u vrij downloaden van de website of zijn beschikbaar als digitale praktijkgidsen.

Demonstratieprojecten

Nieuwe productiewijzen worden het best gedemonstreerd in de praktijk. Het Departement Landbouw en Visserij subsidieert daarom demonstratieprojecten duurzame landbouw. Ze wijzen de land- en tuinbouwers op nieuwe mogelijkheden op het vlak van bedrijfsmanagement, duurzame praktijken en technieken. Geregeld wordt de landbouwsector uitgenodigd om de vorderingen van de projecten bij te wonen.
Projecten kunnen enkel worden ingediend bij een oproep.

Van de meeste demonstratieprojecten wordt een finale brochure gemaakt die de resultaten mooi weergeeft.

Praktijkcentra

Een goede doorstroming van kennis en informatie tussen onderzoek en praktijk is nodig om innovatie op land- en tuinbouwbedrijven te stimuleren.

De praktijkcentra plantaardige productie fungeren al jaren als schakels tussen toegepast onderzoek en de productiesector: zij vertalen bestaande kennis in praktijktoepassingen en verspreiden deze kennis op een neutrale en open wijze in de sector. Ze worden hierin ondersteund door de Vlaamse overheid. In totaal gaat dit om 12 praktijkcentra, met name: KBIVB, PCA, LCG, PCS, PCF, Inagro, PCG, PSKW, PCH, LCV, NPW en VCBT.

De praktijkcentra dierlijke productie bestaan sinds 2007. Ze omvatten de prakijkcentra rundvee, varkens, pluimvee, kleine herkauwers en bijen. Deze praktijkcentra hebben tot doel een aanspreekpunt te worden voor praktijkkennis en het uitvoeren voor prakijkonderzoek in de dierlijke sector.

Installatieattest

Het installatieattest is bedoeld voor personen die:

  • zich vestigen op een land- of tuinbouwbedrijf
  • en geen diploma of getuigschrift van een landbouwopleiding van minstens het niveau hoger secundair onderwijs behaald hebben.

Het attest kan worden behaald na het volgen van een opleiding bij een erkend centrum. De opleiding bestaat uit 2 cursussen, een stage en een mondelinge en schriftelijke proef.

Vorming door erkende centra

Diverse vormingsactiviteiten worden georganiseerd door erkende centra (cursussen, stages, studievergaderingen) die hiervoor een subsidie kunnen ontvangen.

Landbouwonderwijs

Scholieren die op zoek zijn naar een secundaire school richting land- of tuinbouw, vinden een actueel overzicht van scholen die deze opleiding aanbieden op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.