Antibioticagebruik in de veehouderij

Reductie van antibioticagebruik.

Weerhouden projecten:

Het antibioticagebruik bij mens en dier komt de laatste jaren meer en meer onder de aandacht. Het veelvuldig en incorrect gebruik van antibiotica werkt immers resistentie bij de bacteriën in de hand met alle gevolgen van dien. De intensieve veehouderij wordt hierbij vaak met de vinger gewezen. Er is een toenemende maatschappelijke en politieke bewustwording dat de veehouderij mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van resistente ziektekiemen en het in gevaar brengen van de volksgezondheid.

Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst een wapen blijven behouden in de strijd tegen bacteriën moeten we zowel in de humane als de veterinaire geneeskunde maatregelen treffen. Algemeen wordt aangenomen dat de vermindering van antibioticagebruik en het verantwoord inzetten van antibiotica de resistentieontwikkeling kunnen tegengaan. Vermindering van het antibioticumgebruik kan door minder in groep te behandelen en meer aandacht te hebben voor bioveiligheid, vaccinatie,… Verantwoord antibioticumgebruik betekent dat antibiotica alleen ingezet worden als daarvoor noodzaak is na diagnosestelling door een dierenarts, dat voorzichtig omgesprongen wordt met breedspectrum antibiotica en dat erg potente middelen alleen als laatste redmiddel ingezet worden.

Projecten binnen dit thema dienen de veehouder in te lichten over de goede praktijken in de bestrijding van dierenziekten en het gebruik van antibiotica en tonen de mogelijkheden om met een beperkt en verantwoord antibioticagebruik te komen tot normale technische en economische resultaten.