Houden van intacte beren en immunocastraten

Goede praktijken om intacte en immunogecastreerde beren optimaal te houden en te leveren.

Weerhouden project:

In december 2010 werd de ‘Europese Verklaring over alternatieven voor chirurgische castratie van varkens’ ondertekend, waarin de belanghebbenden zich engageren om uiterlijk op 1 januari 2018 niet langer chirurgisch te castreren. Op dat ogenblik zullen zeugenhouders dienen over te schakelen naar het houden van intacte beren of immunogecastreerde beren. Hoewel al een aantal bedrijven in overleg met hun afnemer en met succes overgegaan zijn tot het houden van beren, zijn er nog steeds onzekerheden over de optimale huisvestings- en managementpraktijken. Hierbij denken we aan gescheiden versus gemengde opfok (binnen hokken en binnen afdelingen), het al dan niet bijeenhouden van toomgenoten, voederstrategieën en -samenstelling, verhouding voederplaatsen-dieren, lichtregimes, afleidingsmateriaal, schuilmogelijkheden, manieren om de puberteit uit te stellen, gedragsindicaties in functie van optimaal vaccinatietijdstip, afleverstrategieën, optimale gewichtstrajecten en -opvolging enzovoort.

Het demoproject binnen dit thema dient de varkenshouder in te lichten over de goede praktijken om intacte en immunogecastreerde beren optimaal te houden en te leveren.