Toepasbaarheid van IPM in de praktijk

Toepassing van geïntegreerde gewasbescherming.

Weerhouden projecten:

IPM (Integrated Pest Management) staat voor de toepassing van geïntegreerde gewasbeschermingsmethodes. Europese regelgeving verplicht de land- en tuinbouwers ertoe om vanaf 1 januari 2014 de principes van geïntegreerde bestrijding toe te passen in alle sectoren. De doelstelling van de demonstratieprojecten is om de land- en tuinbouwers zo goed mogelijk te ondersteunen om geïntegreerde gewasbescherming toe te passen op een manier die voor hen geschikt en haalbaar is. In de projecten moet het economische aspect van de toepassing van IPM (opbrengst, kosten, schade,…) aan bod komen.

Via de projecten worden diverse aspecten van geïntegreerde gewasbescherming gedemonstreerd. Hierna een aantal voorbeelden. Alternatieve bestrijdingsmethoden kunnen verder ingang vinden op de bedrijven via demonstratie. Zo zijn van vele gewassen de natuurlijke vijanden nog onvoldoende gekend in de praktijk. Ook een aangepast gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waarbij nuttigen gespaard blijven, verdient demonstratie. Verder kunnen diverse teelttechnische aspecten in de projecten aan bod komen. De land- en tuinbouwer kan nog heel wat leren over het toepassen van een correcte rotatie om zo de ziekte- en plaagdruk onder controle te houden. Voor glasteelten speelt de klimaatsturing een belangrijke rol in het voorkomen van ziektes. Demonstratie van het nut en de effecten van waarnemings- en waarschuwingssystemen behoort eveneens tot de mogelijkheden.