Arbeidsveiligheid

Weerhouden projecten:

De land- en tuinbouw is een sector met een hoog risico voor ongevallen. Bovendien scoort de Belgische land- en tuinbouw in de Europese unie slecht op het vlak van ongevallencijfers. Binnen dit thema kunnen projecten ingediend worden waarin praktijken gedemonstreerd worden voor het verbeteren van de arbeidsveiligheid en de gezondheid. Hierbij kan gedacht worden aan het veilig omgaan met machines en/of dieren, aan het veilig gebruik van gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen, maar ook aan ergonomie. Het moet gaan over de demonstratie van preventie- en/of controlemaatregelen waarvan de effectiviteit onderzocht en aangetoond werd.