Biologische gewasbescherming

Weerhouden projecten:

Het gebruik van biologische beheersmaatregelen ter bestrijding of beheersing van ziekten en plagen is een belangrijk basisprincipe voor de biologische teelt. Ook in de gangbare teelt is of wordt dit een belangrijk alternatief voor chemische bestrijding. In het kader van de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) wordt gesteld dat bij voorkeur gebruik gemaakt wordt van duurzame, biologische, fysische en andere niet-chemische methoden. Het is één van de acht basisbeginselen binnen IPM.

Projecten die kennis over biologische gewasbeschermingsmiddelen en/of biologische beheersmaatregelen en -strategieën demonstreren komen in aanmerking. Binnen de projecten kan het leren monitoren van de te beheersen ziekte of plaag een onderdeel uitmaken, gezien bij biologische gewasbescherming een goede monitoring en ingrijpen op het juiste ogenblik van cruciaal belang zijn.