Oplossingen voor bodemvruchtbaarheid én nutriëntenverlies a.d.h.v. risicoanalyse op groentebedrijven

De doelstelling van het project is het demonstreren dat alle maatregelen, methoden en technieken moeten geëvalueerd worden op hun bruikbaarheid om enerzijds het nutriëntenverlies te beperken en anderzijds de bodemvruchtbaarheid te verhogen. Op praktijkbedrijven zal getoond worden hoe er voor probleemteelten ook oplossingen zijn.  Een risicomatrix moet zowel telers als adviseurs in staat stellen om te evalueren of bepaalde maatregelen voldoende zijn om het nutriëntenverlies te beperken en/of er kansen zijn de bodemvruchtbaarheid te verhogen.

Begindatum: 1 januari 2015
Einddatum: 31 december 2016

Uitvoerders: Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), Inagro