Dierenwelzijn en huisvesting

Weerhouden projecten:

Dierenwelzijn is een maatschappelijke bezorgdheid en een belangrijke randvoorwaarde in de dierlijke productie. De huisvesting is van invloed op het welzijn van dieren. Zo is voor de huisvesting van konijnen een geleidelijke verplichte omschakeling naar parkhuisvesting gepland. Wie nu een nieuwe stal bouwt of verbouwt voor vleeskonijnen moet dit doen in de vorm van een parksysteem. Ook de bestaande huisvesting van vleeskonijnen zal op langere termijn moeten evolueren. Intussen is de druk van de afnemers echter groot zodat deze geplande geleidelijke overgang in het gedrang komt en de tijdsdruk toeneemt. Uit onderzoek blijkt bovendien dat voor voedsters (moederdieren) parkhuisvesting nog niet evident is.

Ook in andere sectoren wordt het welzijn mede bepaald door de huisvesting: bij vleesvarkens zijn bijvoorbeeld de bezettingsdichtheid en het vloertype van invloed op het gedrag en het welzijn. Dek- en kraamafdelingen met meer bewegingsmogelijkheden zijn bevorderlijk voor het welzijn van de zeugen.  Vloeren hebben een belangrijke invloed op het loopcomfort van runderen.

Aspecten zoals stalklimaat, lig- en loopcomfort, bewegingsvrijheid, mogelijkheden voor sociale interacties en voor soorteigen gedrag, hygiëne zijn voor verschillende landbouwdieren een element van welzijn.

Een demoproject in dit thema demonstreert:

  • op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten parkhuisvesting voor konijnen, als nieuwe installatie of op basis van bestaande kooihuisvesting, voor vleeskonijnen of voor voedsters (al dan niet als semi-groepspark), rekening houdende met dierenwelzijn en de economische context;
  • andere diervriendelijke en technisch en financieel haalbare maatregelen op het vlak van huisvesting voor het oplossen van een aantoonbaar welzijnsprobleem in de veehouderij.