Schapenhouder zoekt rendabiliteit

Korte samenvatting

In het demonstratieproject ‘Schapenhouder zoekt rendabiliteit !’ is het de bedoeling de Vlaamse schapenhouders meer inzicht te verschaffen in de foktechnische en marktfactoren die de rendabiliteit van een slachtlamproducerend bedrijf beïnvloeden. Basisinfo wordt verzameld via een ruime bevraging van schapenhouders, via inzicht in bestaande managementsprogramma’s. Nadien volgt  de actualisatie van een rendabiliteitsmodel en de ontwikkeling van een berekeningstool. Wisselwerking met de sector zal  lopen via discussiesessies, via het beschikbaar stellen van een registratiepakket en via nieuwsbrieven, websites en studiedagen .

Gedetailleerde toelichting

De ultieme doelstelling van dit project is om de Vlaamse schapenhouders meer inzicht te verschaffen in de foktechnische en economische factoren die in belangrijke mate de rendabiliteit van het bedrijf bepalen. Deze doelstelling wordt bereikt door volgende taken of subdoelstellingen van het project:

 • Via een ruime bevraging een beeld krijgen van de foktechnische en bedrijfseconomische kengetallen die in de Vlaamse schapenbedrijven worden geregistreerd/gehanteerd en de mate waarin die kengetallen belangrijk zijn voor het maken van keuzes.
 • Het oplijsten van managementprogramma's (inclusief eigen ontwikkelde programma's) in de schapenhouderij en de nood aan specifieke pakketten.
 • Analyse van de huidige kosten– en opbrengstenstructuur op een aantal geselecteerde bedrijven om zo een beeld te krijgen van de spreiding van het arbeidsinkomen gekoppeld aan de manier van bedrijfsuitbating .
 • Actualisatie van het rendabiliteitsmodel (Calus, 1988) om onder de huidige productieomstandigheden de impact van foktechnische en marktfactoren op de rendabiliteit en het arbeidsinkomen te kunnen simuleren.
 • Ontwikkelen van een berekeningstool waarmee een schapenhouder voor zijn eigen bedrijf kan simuleren wat de impact van een bepaalde managementaanpassing kan zijn. Bijvoorbeeld om een beeld (productiekost versus verkoopsprijs) te krijgen wat het  voor- of nadeel is om slachtlammeren 100 gram meer krachtvoeder per dag te geven. Of ook de impact te bepalen van bepaalde preventieve maatregelen (bv een vaccinatie).
 • Op basis van het rendabiliteitsmodel voor de schapenhouders de impact van resultaten en beslissingen op hun inkomen duiden.
 • Meer kennis verwerven omtrent de relatie tussen de manier van (al of niet kunstmatige) lammeropfok, de immuniteitsopbouw en latere prestaties (groei, ziekteweerstand…).
 • Via discussiesessies gekoppeld aan een relevant bedrijfsbezoek de schapenhouders bewust maken van de impact op de rendabiliteit van:
  • het aantal verkoopbare lammeren;
  • de groei van de lammeren;
  • de slachtkwaliteit en de manier van vermarkten;
  • de aanpak van de voeding;
  • de gezondheidszorg:preventief en curatief;
  • huisvesting en bedrijfsuitrusting;

Er zal aan de schapenhouders op basis van ervaring en bevindingen ook een registratiepakket aangeboden worden dat bruikbaar is voor de eigen bedrijfsregistraties.
De opgedane kennis zal vastgelegd worden in een reeks katernen die finaal in een map/brochure zullen gebundeld worden.
De schapenhouders en geïnteresseerden worden in de loop van het project op de hoogte gehouden via digitale nieuwsbrieven en via de websites van de partners. Het project wordt afgesloten met een wetenschappelijke studiedag.

De doelgroep van het project zijn alle Vlaamse schapenhouders die meer dan 20 ooien hebben en zodoende toch enige vorm van rendabiliteit verwachten van deze bedrijfstak. Uiteraard zijn voorlichters, toeleveraars en andere betrokkenen en geïnteresseerden evenzeer welkom.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 1 mei 2015 tot 30 april 2017 en wordt uitgevoerd door Schapenhouderij vzw, in samenwerking met dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en de KULeuven.

Meer info?

Griet.dewaele@inagro.be of info@VSH.be

Websites partners :

VSH: www.VSH.be

DGZ: www.dgz.be