Routeplanner melkvee

Korte samenvatting

Dit project zal hulpmiddelen en kennis aanreiken aan de Vlaamse melkveehouder voor het beslissen bij operationele, tactische en strategische keuzes op zijn melkveebedrijf.

De projectpartners zullen aan de landbouwers en adviseurs demonsteren hoe bedrijfsbeslissingen onderbouwd kunnen worden door middel van bedrijfseconomische gegevens én op basis van de belangrijkste bevindingen van technische resultaten. Een beslissingstool ‘Routeplanner Melkvee’ wordt ontwikkeld.

Gedetailleerde beschrijving

Inhoud en doelstelling

Concreet worden met dit project volgende doelstellingen beoogd:

  • Opleiden van melkveehouders voor wat betreft interpretatie en gerichte inzet van bedrijfseconomische en financiële gegevens,
  • De succes- en valkuilfactoren benoemen en kwantificeren die de rendabiliteit - bij krappe marges - van een individueel bedrijf, en bij veralgemening van heel de sector beïnvloeden,
  • De bedrijfsleiders helpen bij beslissingen in verband met strategisch, tactisch en operationeel management van hun melkveebedrijf, bv. keuze voor operationeel bijsturen van bedrijfsvoering, door optimaliseren ruwvoederproductie en/of -benutting,
  • Aan de landbouwers en adviseurs demonsteren hoe bedrijfsbeslissingen onderbouwd kunnen worden op Vlaamse melkveebedrijven d.m.v. bedrijfseconomische gegevens uit de boekhouding én op basis van de belangrijkste bevindingen een vereenvoudigde beslissingstool ontwikkelen,
  • Verschillende scenario’s voor bedrijfsstrategieën - zoals daar onder meer zijn groei, omschakeling naar bio, samenwerking tussen landbouwbedrijven – en hun potentie voor typemelkveebedrijven in beeld brengen en kwantificeren.

Doelgroep en de activiteiten

Om de verbeter- en ontwikkelpistes die leven af te toetsen, zullen in het eerste en het tweede jaar telkens 2 discussienamiddagen doorgaan voor melkveehouders. Uit deze groep beogen de partners een 12 Vlaamse melkveebedrijven door te lichten. Concreet zal de doorlichting verlopen via de inventarisatie van gerichte kengetallen, een interpretatie huidige bedrijfssituatie en de opmaak  van een operationeel & tactisch verbeterplan op maat van de deelnemende bedrijven.

Het project voorziet verder in het opstellen van een gedetailleerd businessplan voor 4 van deze melkveebedrijven met verschillende scenario’s zoals daar zijn groei, diversificatie, omschakeling naar biologische landbouw, …

Via 3 demodagen, diverse artikels en nieuwsblogs zullen de partners Inagro, Hooibeekhoeve, Boerenbond en ILVO onder meer de valkuil- en succesfactoren van haalbare en herkenbare bedrijfsstrategieën ruim communiceren.

De projectpartners zullen verder enerzijds een vereenvoudigde online tool voor doorrekenen van bedrijfssituaties en -strategieën melkveehouderij ontwikkelen en anderzijds reeds bestaande applicaties oplijsten en toelichten op de websites www.inagro.be en www.hooibeekhoeve.be.

Bij einde project wordt voorzien om alle opgedane en verzamelde kennis te bundelen in een praktische, digitaal te verspreiden brochure.

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 1 juli 2016 tot 30 juni 2018 en wordt uitgevoerd door volgende projectpartners:
Inagro, Hooibeekhoeve, ILVO en Boerenbond

Meer info?

Inagro vzw

Contactpersoon: Isabelle Vuylsteke isabelle.vuylsteke@inagro.be

www.inagro.be