Alternatieve verdienmodellen

Weerhouden projecten:

De voorbije jaren werden heel wat land- en tuinbouwsectoren geconfronteerd met een (te) lage rentabiliteit. Een opmerking die dan regelmatig terugkwam, is dat zowel de sector zelf als de individuele land- en tuinbouwers meer moeten inzetten op het uitwerken en opzetten van alternatieve verdienmodellen. Versta hieronder een andere wijze waarop de sector/een bedrijf geld verdient met de activiteiten die het ontplooit.

Afzet via een vaste afnemer die zich in het afzetkanaal van producent tot consument meestal nog een heel eind van de eindgebruiker situeert, kadert men veelal als een klassiek businessmodel. Alternatieve verdienmodellen gaan er doorgaans vanuit dat de toegevoegde waarde die in het afzetkanaal van riek tot vork ontwikkeld wordt, op één of andere manier in grotere mate bij de producent terechtkomt. 

Potentiële alternatieve businessmodellen bruikbaar in de land- en tuinbouw kunnen heel uiteenlopend zijn en dit naargelang de (sub)sector, de productiestructuur op sector- en bedrijfsniveau, de competenties en interesses van de bedrijfsleiders, de nabijheid van de consumenten, … Demonstratieprojecten binnen dit thema illustreren één of meerdere alternatieve businessmodellen aan de hand van bestaande praktijkvoorbeelden in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Er wordt hierbij uitgebreid aandacht besteed aan zowel de praktische, bedrijfsorganisatorische aspecten als aan de financieel-economische aspecten van het gedemonstreerde businessmodel.