Smart Farming

Weerhouden projecten:

Demonstratieprojecten binnen dit thema tonen aan wat de mogelijkheden en concrete toepassingen van Smart Farming, zoals precisielandbouw en Precision Livestock Farming, in Vlaanderen zijn.

Smart Farming is, in een context van enerzijds stijgende kosten voor onder andere brandstof, grondstoffen en personeel en anderzijds een sterk groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardig voedsel in combinatie met een minimale druk op milieu, welzijn en omgeving, veel meer dan een nuttige optionele techniek. Het voldoen aan steeds hogere eisen gaat immers hand in hand met een steeds hoger niveau van precisie, automatisering en technologie.

Demonstratie van innovatieve technieken of technologieën die zorgen voor een verdere verduurzaming van de sector komt in aanmerking binnen dit thema. Hier kan aan nieuwe technologieën zoals drones, GPS-systemen, apps, meetsensoren, identificatiechips, melkcomputers, … gedacht worden. Deze nieuwe technieken met een duidelijk positieve milieu- en/of welzijnsimpact zijn al concreet in de praktijk toepasbaar.