Diversificatie en kwaliteitsverhoging

Projecten binnen het thema ‘Diversificatie en kwaliteitsverhoging’ demonstreren:

  • nieuwe of vernieuwde landbouwproducten met het oog op verbeterde afzetmogelijkheden en/of,
  • technieken en methoden voor de productie van hoogkwalitatieve landbouwproducten met een hoge toegevoegde waarde op het vlak van bijvoorbeeld smaak, verwerkbaarheid, gezondheids- en milieuaspecten, houdbaarheid, toepasbaarheid, dierenwelzijn.

Diversificatie en kwaliteitsverhoging moeten leiden tot een versterking van de economische duurzaamheid. Het is dus vanzelfsprekend dat in de projecten de link gemaakt wordt met haalbaarheid voor bedrijven, bedrijfseconomische parameters, economische perspectieven en rendabiliteit.

Geselecteerde projecten