Droogte

U vindt hier informatie over:

De afgelopen droge zomers hebben uitgewezen dat water een kostbaar goed is. Tijdens aanhoudende droge periodes kunnen waterbeheerders, waterbedrijven of andere overheidsdiensten maatregelen uitvaardigen om de impact van droogte te verminderen. De minister, de gouverneur of de burgemeester kan bijkomende droogtemaatregelen afkondigen, zoals watergebruiksbeperkingen voor specifieke toepassingen of een verbod om water uit waterlopen te capteren.

Meer informatie over droogtemaatregelen vindt u op www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen

Actuele droogtesituatie

Meer informatie www.opdehoogtevandroogte.be (Integraalwaterbeleid) en op waterinfo.be (externe websites).

Contactgegevens waterbeschikbaarheid

Meer info over het capteren van water en alternatieve waterbronnen vindt u op informatie over waterbeschikbaarheid

Preventieve maatregelen droogte: wat kan u doen?

Het is belangrijk om steeds verstandig, oordeelkundig en efficiënt om te gaan met het beschikbare water. Een van de mogelijkheden is om alternatieve waterbronnen te gebruiken op uw bedrijf. Een andere optie is het hergebruiken van water. Bent u geïnteresseerd in welke preventieve maatregelen tegen droogte u verder nog kan nemen?

Meer informatie en een overzicht van preventieve maatregelen droogte.

Beleid en onderzoek

De Vlaamse overheid volgt de toestand van het watersysteem in Vlaanderen op de voet en stemt haar beleid daarop af. Ze werkt daarvoor nauw samen met de provincies en lokale besturen. Om mogelijke problemen het hoofd te kunnen bieden, heeft ze een actieplan opgesteld. Daarnaast ondersteunt ze in verschillende domeinen onderzoeksprojecten in een zoektocht naar mogelijke oplossingen.

Meer informatie over dit actieplan en de onderzoeksprojecten vindt u op Beleid en onderzoek.

Contact

Marie Verhassel | +0031 (0)62 056 47 14 | marie.verhassel@lv.vlaanderen.be
Bart Debussche | GSM +32 (0)473 82 70 14 | bart.debussche@lv.vlaanderen.be